pregleda

Tehnologija Slada i PIVA


Cena:
8.500 din
Želi ovaj predmet: 5
Stanje: Polovan bez oštećenja
Garancija: Ne
Isporuka: Pošta
Post Express
Plaćanje: Tekući račun (pre slanja)
Ostalo (pre slanja)
Grad: Beograd-Voždovac,
Beograd-Voždovac
Prodavac

utrendu (4375)

100% pozitivnih ocena

Pozitivne: 6234

  Pošalji poruku

Svi predmeti člana


Kupindo zaštita

ISBN: Ostalo
Godina izdanja: 1967
Oblast: PIVARSTVO,Pivo
Jezik: Srpski
Autor: Strani

Tehnologija slada i piva
Knjiga u PERFEKTNOM stanju,kao NOVA
Autor:P.M.Malcev.
Naslov: Tehnologija slada i piva
Autor: P. M. Malcev
Izdavač: Poslovno udruženje industrije piva
Mesto: Beograd
Godina: 1967.
Broj strana: 592
----------------------------------------------------
Sadržaj

Predgovor jugoslovenskom izdanju
Od autora
Uvod
Kratka karakteristika piva kao napitka i osnovne faze njegove proizvodnje
O pojavi i razvitku pivarstva
Savremeno stanje i perspektive razvitka pivarstva SSSK
Literatura uz uvod

Deo prvi: SIROVINE ZA PROIZVODNJU PIVA

Glava I. Ječam

Vrste ječma i njihove botaničke karakteristike
Botaničke karakteristike vrsta ječma
Anatomija ječmenog zrna
Hemijski sastav zrna ječma
Voda
Ugljeni hidrati
Materije sa azotom
Fizičko-hemijske osobine belančevina
Diferenciranje materija sa azotom u pivarstvu
O sadržaju belančevinastih materija u ječmu
Masti
Mineralne materije
Razne bezazotne ekstraktivne materije
Enzimi zrna
Vitamini
Ocena kvaliteta ječma u pivarstvu
Ocena ječma na osnovu spoljašnjih pokazatelja
Ocena ječma na osnovu analitičkih pokazatelja
Sorte pivarskog ječma
Literatura uz glavu I.

Glava II. Ostale vrste sirovina sa skrobom i šećerom koje se upotrebljavaju u pivarstvu

Kulture žitarica i skrob
Pirinač
Pšenica
Kukuruz
Krompirovo brašno
Sirovine sa šećerom i bojene materije
Sirovine sa šećerom
Materije za bojenje piva
Literatura uz glavu II.

Glava III. Hmelj

Botaničke karakteristike i uzgoj kulturnog hmelja
Botaničke karakteristike hmelja
Poreklo, uzgajanje i rasprostranjenost hmelja
Hmeljarski reoni i sorte hmelja u SSSR
Hemijski sastav hmelja
Gorke materije hmelja
Hmeljno ulje
Gorke materije hmelja
Hmeljno ulje
Taninske materije
Ostali sastojci hmelja
Ocena kvaliteta hmelja
Ocena hmelja prema spoljašnjim pokazateljima
Ocena hmelja prema analitičkim pokazateljima
Prihvat i čuvanje hmelja
Ekstrakti hmelja
Literatura uz glavu XII.

Glava IV. Voda

Sastav i osobine vode
Sastav prirodne vode
Uticaj soli rastvorenih u vodi na njene osobine
Tvrdoća i oksidacioni broj vode
Alkalitet vode
Reakcije bikarbonata i karbonata iz vode sa fosfatima iz slada
Reakcije kalcijumsulfata i magnezijum sulfata sa fosfatima slada
Preostali alkalitet kao pokazatelj kvaliteta vode
Hemijski sastav vode za pivarstvo
Postupci poboljšanja hemijskog sastava vode koja se upotrebljava za varenje sladovine za pivo
Termički postupak
Dekarbonizacija vode krečom (po hladnom postupku)
Omekšavanje vode menjačima jona
Dezinfekcija vode
Utrošak vode u pivarama
Literatura uz glavu VI.

Deo drugi: TEHNOLOGIJA SLADA

Glava V. Čišćenje, sortiranje i čuvanje ječma

Karakteristike primesa i osnovni principi čišćenja i sortiranja mase zrna
Karakteristike primesa ječma
Osnovni principi čišćenja i sortiranja mase zrna
Mašine za čišćenje i sortiranje zrna
Aspirator
Magnet-aparati
Trijer
Kombinovani trijer
Tehnološka šema odeljenja za čišćenje ječma i kontrola rada u njemu Tehnološka šema čišćenja i sortiranja zrna
Kontrola rada u odeljenju za čišćenje ječma
Biohemijski procesi koji se odvijaju u zrnu za vreme čuvanja i životne aktivnosti mikroorganizama u masi zrna
Naknadno dozrevanje
Vezana i slobodna vlaga u zrnu
Disanje zrna
Životne aktivnosti mikroorganizama u masi zrna
Samosagorevanje mase zrna za vreme čuvanja
Sušenje ječma
Kontrolni normativi prirodnih gubitaka ječma za vreme uskladištenja
Osnovni tipovi skladišta za zrno i uslovi čuvanja zrna
Način čuvanja i tipovi skladišta za zrno
Uslovi uskladištenja zrna
Režimi čuvanja zrna
Žitne štetočine i borba sa njima
Proračun osnovnih dimenzija skladišta za zrno
Literatura uz glavu V

Glava VI. Močenje ječma

Teoretske osnove močenje ječma
Ustrojstvo i oprema odelenja za močenje ječma
Projektovanje odelenja za močenje ječma
Oprema odelenja za močenje ječma
Načini močenja ječma
Mokro-suvo močenje ječma
Močenje uz kontinualno dovođenje vazduha i vode
Skrobno močenje
Vazdušno -škropno močenje
Određivanje stepena namočenosti ječma
Literatura uz glavu VI.

Glava VII. Klijanje ječma

Fiziološki procesi i aktivacija enzima
Fiziološki procesi
Aktivacija enzima
Biohemjiski procesi u zrnu za vreme klijanja Disanje zrna
Transformacije ugljenih hidrata
Transformacije azotnih materija
Transformacije masti
Transformacije fosfororganskih jedinjenja
Promene pH i titracione kiselosti
Kvalitativne promene rastvorljivog ekstrakta
Temperatura i trajanje klijanja
Aeracija kao sredstvo za regulisanje biohemijskih procesa kod klijanja
O klijanju ječma koji se teško razgrađuju
Gubici za vreme klijanja
Opšte postavke prakse klijanja
Klijanje na gumnima
Ustrojstvo i oprema gumna za klijanje
Klijanje ječma na gumnima
Pneumatsko sladovanje
Kondicioniranje i produvavanje vazduha
Kondicioniranje vazduha
Produvavanje vazduha
Sladovanje u klijališnim ormarima
Ustrojstvo klijališnog ormara
Osnovni tipovi sladara sa klijališnim ormarima
Redosled i režim rada kod klijališnih ormara
Sladovanje u bubnjevima za klijanje
Osnovni tipovi bubnjeva za klijanje
Redosled i režim rada u sladari sa klijališnim bubnjevima
Sladovanje sa nakupljanjem ugljendioksida
Princip metode
Sladara sa komorama za razgradnju
Bitne osobenosti klijanja u komorama za razgradnju
Klijanje sa nakupljanjem ugljendioksida u zatvorenim bubnjevima
Sladovanje u klijališnim tornjevima
Toranj za klijanje po Kling-u
Toranjska sladara po Neubert-u
Kontinualno sladovanje
Metoda E. N. Barteneva
Metoda litvanske poljoprivredne akademije (LSHA)
Kontinualne sladare
Kvalitet zelenog slada
Spoljašnji izgled i hemijski sastav zelenog slada
Kriterijumi za ocenu stepena razgrađenosti slada
Upoređivanje postupaka klijanja
Određivanje proizvodnih kapaciteta sladara
Sladara sa gumnima
Pneumatska ormarska sladara
Pneumatska bubanjska sladara
Literatura uz glavu VII.

Glava VIII. Sušenje zelenog slada

Cilj i osnovne postavke sušenja slada
Fizički i biohemijski procesi za vreme sušenja slada
Sušenje zelenog slada na horizontalnim sušarama
Horizontalne dvoetažne i troetažne sušare za slad
Sušenje svetlog slada
Temperaturni režimi sušenja svetlog slada
Sušenje tamnog slada
Kontrola sušenja slada
Dvostruka jednoetažna sušara i sušenje slada na njoj (194).
Sušenje slada na vertikalnim sušarama
Sušenje slada na vertikalnoj sušari periodičnog dejstva (196).
Sušenje slada na kontinualnoj sušari LSHA (197).
Dorada i čuvanje suvog slada
Skidanje klica (199).
Čuvanje slada (200).
Poliranje slada (200).
Literatura uz glavu VIII.

Glava IX. Ocena kvaliteta gotovog slada

Sastav slada
Spoljašnji pokazatelji za ocenu kvaliteta slada
Pokazatelji koji se utvrđuju mehaničkom analizom
Pokazatelji, koji se određuju hemijskom analizom
O metodama ocene, i pokazateljima koji karakterišu kvalitet slada
Literatura uz glavu IX.

Glava X. Proizvodnja spelijalnih sladova

Proizvodnja karamelnog slada
Proizvodnja slada za bojenje piva
Karakteristike i proizvodnja drugih vrsta specijalnog slada
Melanoidinski slad
Diafarin
Proteolitski slad
Literatura uz glavu X.

Deo treći — DOBIJANJE SLADOVINE

Glava XI. Drobljenje slada

Teorija drobljenja slada
Odeljenje za drobljenje slada i njegova oprema
Postavka odelenja za drobljenje
Osnovni tipovi drobilica za slad
Izbor tipa drobilice za slad
Kontrola i regulacija rada drobilice za slad
Kontrola kvaliteta drobljenog slada
Drobljenje nesladovanog ječma
Mere predostrožnosti u odeljenju za drobljenje
Literatura uz glavu XI.

Glava XII. Ustrojstvo i oprema varionice

Projektovanje varionice
Oprema varionice
Komovnjak
Kotao za kominu
Bistrenik
Filtarpresa za kominu
Kotao za kuvanje hmeljene sladovine
Vertikalne varionice
Kapacitet varionice
Literatura uz glavu XII.

Glava XIII. Ukomljavanje slada

Opšte postavke
Teorija enzimske hidrolize skroba
Enzimska razgradnja belančevina
Rastvaranje azotnih materija u toku ukomljavanja
Najvažniji proizvodi razgradnje belančevina i njihov uticaj na kvalitet piva
Ostali enzimski i neenzimski procesi kod ukomljavanja slada
Enzimske transformacije
Neenzimski procesi
Reakcije soli iz vode sa pufernim materijama komine
Kiselost komine i njen uticaj na aktivnost enzima
Osnovne grupe postupaka ukomljavanja
Infuzioni postupci ukomljavanja
Ukomljavanje sa snižavanjem temperature
Ukomljavanje sa povišavanjem temperature
Postupci ukomljavanja sa odvarcima (dekokcija)
Ukomljavanje sa tri odvarka
Ukomljavanjc sa dva odvarka
Ukomljavanje sa jednim odvarkom
Skraćeni postupak ukomljavanja
Zasebno ukomljavanje pojedinih frakcija drobljenog slada
O preradi specijalnih vrsta slada
Ukomljavanje sa zakišeljavanjem komine
Kontrola procesa ukomljavanja
Prerada nesladovanih sirovina i upotreba enzimskih preparata
O primeni nesladovanih sirovina u pivarstvu (268).
Karakteristike prerade nesladovanih zrnastih sirovina u varionici
Dobijanje komine uz primenu malih količina nesladovanih žitarica
Postupak ukomljavanja sa razaranjem nesladovanih žitarica pod pritiskom
Prerada velikih količina nesladovanog ječma uz upotrebu enzimskog preparata Aspergillus oryzae
Aromatizacija komina
O izboru postupaka ukomljavanja
Određivanje broja uvaraka i uspika za jedan uvarak
Kontinualno dobijanje sladovine za pivo
Kontinualno dobijanje sladovine po postupku VNIIPBiVP
Kontinulni postupak dobijanja sladovine, koji se primenjuje u Engleskoj
Kontinualni postupak dobijanja sladovine pivarskog instituta Waldkirch (SR Nemačka)
Flotacioni postupak dobijanja sladovine za pivo
Literatura uz glavu XIII.

Glava XIV. Filtracija sladovine

Teorija filtracije sladovine i izluživanja tropa
Filtracija sladovine preko bistrenika
Filtracija prvenca
Izluživanje tropa
Faktori, koji utiču na brzinu filtracije
Metoda E. N. Barteneva
Metoda litvanske poljoprivredne akademije (LSHA)
Kontinualne sladare
Kvalitet zelenog slada
Spoljašnji izgled i hemijski sastav zelenog slada
Kriterijumi za ocenu stepena razgrađenosti slada
Upoređivanje postupaka klijanja
Određivanje proizvodnih kapaciteta sladara
Sladara sa gumnima
Pneumatska ormarska sladara
Pneumatska bubanjska sladara
Literatura uz glavu VII.

Glava VIII. Sušenje zelenog slada

Cilj i osnovne postavke sušenja slada
Fizički i biohemijski procesi za vreme sušenja slada
Sušenje zelenog slada na horizontalnim sušarama
Horizontalne dvoetažne i troetažne sušare za slad
Sušenje svetlog slada
Temperaturni režimi sušenja svetlog slada
Sušenje tamnog slada
Kontrola sušenja slada
Dvostruka jednoetažna sušara i sušenje slada na njoj
Sušenje slada na vertikalnim sušarama
Sušenje slada na vertikalnoj sušari periodičnog dejstva
Sušenje slada na kontinualnoj sušari LSHA
Dorada i čuvanje suvog slada
Skidanje klica
Čuvanje slada
Poliranje slada
Literatura uz glavu VIII.

Glava IX. Ocena kvaliteta gotovog slada

Sastav slada (202). Spoljašnji pokazatelji za ocenu kvaliteta slada
Pokazatelji koji se utvrđuju mehaničkom analizom
Pokazatelji, koji se određuju hemijskom analizom
O metodama ocene, i pokazateljima koji karakterišu kvalitet slada
Literatura uz glavu IX.

Glava X. Proizvodnja spelijalnih sladova

Proizvodnja karamelnog slada
Proizvodnja slada za bojenje piva
Karakteristike i proizvodnja drugih vrsta specijalnog slada
Melanoidinski slad
Diafarin
Proteolitski slad
Literatura uz glavu X.

Deo treći — DOBIJANJE SLADOVINE

Glava XI. Drobljenje slada

Teorija drobljenja slada
Odeljenje za drobljenje slada i njegova oprema
Postavka odelenja za drobljenje
Osnovni tipovi drobilica za slad
Izbor tipa drobilice za slad
Kontrola i regulacija rada drobilice za slad
Kontrola kvaliteta drobljenog slada
Drobljenje nesladovanog ječma
Mere predostrožnosti u odeljenju za drobljenje
Literatura uz glavu XI.

Glava XII. Ustrojstvo i oprema varionice

Projektovanje varionice
Oprema varionice
Komovnjak
Kotao za kominu
Bistrenik
Filtarpresa za kominu
Kotao za kuvanje hmeljene sladovine
Vertikalne varionice
Kapacitet varionice
Literatura uz glavu XII.

Glava XIII. Ukomljavanje slada

Opšte postavke
Teorija enzimske hidrolize skroba
Enzimska razgradnja belančevina
Rastvaranje azotnih materija u toku ukomljavanja
Najvažniji proizvodi razgradnje belančevina i njihov uticaj na kvalitet piva
Ostali enzimski i neenzimski procesi kod ukomljavanja slada
Enzimske transformacije
Neenzimski procesi
Reakcije soli iz vode sa pufernim materijama komine
Kiselost komine i njen uticaj na aktivnost enzima
Osnovne grupe postupaka ukomljavanja
Infuzioni postupci ukomljavanja
Ukomljavanje sa snižavanjem temperature
Ukomljavanje sa povišavanjem temperature
Postupci ukomljavanja sa odvarcima (dekokcija)
Ukomljavanje sa tri odvarka
Ukomljavanje sa dva odvarka
Ukomljavanje sa jednim odvarkom
Skraćeni postupak ukomljavanja
Zasebno ukomljavanje pojedinih frakcija drobljenog slada
O preradi specijalnih vrsta slada
Ukomljavanje sa zakišeljavanjem komine
Kontrola procesa ukomljavanja
Prerada nesladovanih sirovina i upotreba enzimskih preparata
O primeni nesladovanih sirovina u pivarstvu
Karakteristike prerade nesladovanih zrnastih sirovina u varionici
Dobijanje komine uz primenu malih količina nesladovanih žitarica
Postupak ukomljavanja sa razaranjem nesladovanih žitarica pod pritiskom
Prerada velikih količina nesladovanog ječma uz upotrebu enzimskog preparata Aspergillus oryzae
Aromatizacija komina
O izboru postupaka ukomljavanja
Određivanje broja uvaraka i uspika za jedan uvarak
Kontinualno dobijanje sladovine za pivo
Kontinualno dobijanje sladovine po postupku VNIIPBiVP
Kontinulni postupak dobijanja sladovine, koji se primenjuje u Engleskoj
Kontinualni postupak dobijanja sladovine pivarskog instituta Waldkirch (SR Nemačka)
Flotacioni postupak dobijanja sladovine za pivo (281). Literatura uz glavu XIII.

Glava XIV. Filtracija sladovine

Teorija filtracije sladovine i izluživanja tropa
Filtracija sladovine preko bistrenika
Filtracija prvenca
Izluživanje tropa
Faktori, koji utiču na brzinu filtracije
Filtracija komine preko filtarprese
Šema rada ramske filtarprese
Priprema filtarprese za rad i filtracija prvenca
Izluživanje tropa
Uporedna ocena rada na filtarpresi i na bistreniku
O primeni centrifugalnih postupaka razdvajanja komine na sladovinu i trop
Poboljšanje kvaliteta i iskorišćavanje voda od ispiranja tropa sa malom koncentracijom
Odvođenje tropa iz varionice
Literatura uz glavu XIV

Glava XV. Kuvanje sladovine sa hmeljom

Zadatak kuvanja sladovine sa hmeljom
Fizičko-hemijski procesi za vreme kuvanja sladovine
Rastvaranje sastojaka hmelja
Transformacija taninskih, gorkih i aromatičnih materija hmelja
Koagulacija belančevinastih materija
Nastajanje redukujućih materija
Fizičke promene sladovine
Kuvanje i hmeljene sladovine
Kuvanje sladovine
Količina hmelja za hmeljenje sladovine i postupci dodavanja hmelja
Pokazatelji završetka kuvanja sladovine
Varenje sladovine pod pritiskom
Mere koje se preduzimaju za ostvarenje uštede hmelja
Usitnjavanje hmeljnih šišarki
Izluživanje hmelja sladovinom
Ponovno iskorišćavanje hmelja
Prethodna obrada hmelja alkalijama
Obrada sladovine ultrazvukom
Dvostruka ekstrakcija hmelja uz upotrebu ultrazvuka
Odvajanje sladovine od hmeljnog tropa
Hemijski sastav sladovine
Proizvodnja suvog koncentrata sladovine za pivo
Iskorišćenje ekstrakta kod prerade slada i nesladovanih sirovina u varionici
Izračunavanje iskorišćenja ekstrakta
O vođenju proizvodnje na osnovu bilansa sladovine
Literatura uz glavu XV.

Glava XVI. Hlađenje i izbistravanje sladovine

Opšte postavke
Fizičko-hemijski procesi kod hlađenja i izbistravanja sladovine
Rastvaranje kiseonika i oksidacioni procesi
Izdvajanje taloga
Taloženje suspenzija u aparatima za taloženje
Promene koncentracije sladovine
Hlađenje i izbistravanje sladovine na taložnim aparatima i hladnjacima
Aparati za taloženje
Hladnjaci za sladovinu
O sterilnim uslovima hlađenja sladovine
Izvlačenje sladovine iz taloga
Centrifugalni postupci izbistravanja sladovine
Izbistravanje sladovine filtracijom
Filtracija sladovine preko sloja samlevenog hmelja
Filtracija sladovine primenom diatomita
Kontrola hlađenja i izbistravanja sladovine
Literatura uz glavu XVI.

Deo četvrti — VRENJE, NAKNADNO VRENJE I ODLEŽAVANJE PIVA

Glava XVII. Vrenje

Biologija pivskih kvasaca
Struktura ćelija kvasca
Hemijski sastav
Pigmenti, vitamini i enami
Metabolizam ćelija kvasca
Razmnožavanje kvasca
Aglutinacija ćelija kvasca
Autoliza kvasca
Rase pivskih kvasaca
Procesi do kojih dolazi za vreme fermentacije sladovine
Fermentacija šećera
Nastajanje viših alkohola
Nastajanje kiselina i estara
Nastajanje acetoina, diacetila i 2, 3 — butilenglikola
Promene pH i rH2
Asimilacija i ko- agulacija azotnih materija
Rastvaranje ugljendioksida
Nastajanje pene
Uređenje i oprema vrionog podruma
Projektovanje vrionog podruma
Hlađenje i ventilacija odeljenja za fermentaciju
Fermentori
Tankovi za fermentaciju
Pomoćni uređaji
Vođenje glavnog uređaja
Osnovne postavke
Načini dodavanja kvasca
Količina kvasca
Tok glavnog vrenja
Nenormalne pojave kod glavnog vrenja
Trajanje glavnog vrenja
Predfermentacija
Određivanje završetka glavnog vrenja
Stepen prevrelosti
Otakanje mladog piva, skidanje i čuvanje matičnog kvasca
Otakanje mladog piva
Skidanje kvasca
Pranje i čišćenje kvasca
Pranje kvasca sumpornom kiselinom
Čuvanje i transport matičnog kvasca
Mehanizovani postupci obrade kvasca i njegovog dodavanja u fermentor
Vrenje u zatvorenim fermentorima sa hvatanjem: ugljendioksida
Metoda dobijanja čistih kultura kvasca
Selekcija
Aparati za razmnožavanje čiste kulture kvasca
Primena sušenog pivskog kvasca za fermentaciju piva
Tehnološka šema proizvodnje sušenog pivskog kvasca
Pripremanje suvog pivskog kvasca za fermentaciju
Proračun broja fermentora i odredivanje kapaciteta odelenja za fermentaciju
Određivanje broja i zapremine fermentora
Određivanje kapaciteta vrioništa
Literatura uz glavu XVII.

Glava XVIII. Naknadno vrenje i odležavanje piva

Procesi kod naknadnog vrenja i odležavanja piva
Ustrojstvo i oprema odelenja za odležavanje piva
Projektovanje odeljenja za odležavanje
Ležni tankovi
Spund aparati
Vođenje naknadnog vrenja
Priprema tankova za odležavanje piva
Punjenje ležnih tankova mladim pivom
Špundovanje
Trajanje naknadnog vrenja i odležavanja
Kontrola naknadnog vrenja piva
Sakupljanje taloga iz tankova i njegova obrada nakon otakanja piva
Naknadno vrenje i odležavanje piva predviđenog za pasterizaciju
Proračun broja ležnih tankova i određivanje kapaciteta odelenja za odležavanje piva
Proračun broja tankova
Određivanje kapaciteta odelenja za odležavanje piva
Literatura uz glavu XVIII

Deo peti — IZBISTRAVANJE I ISTAKANJE PIVA. OSOBINE PIVA

Glava XIX. Izbistravanje i istakanje piva

Teorija izbistravanja i istakanja piva
Osnovne postavke i metode izbistravanja piva
Sredstva za izbistravanje, koje se primenjuju kod filtracije piva
Teoretske osnove filtracije piva
Promene osobina piva u toku istakanja
Uticaj metoda istakanja na kvalitet piva
Metode izbistravanja piva
Filtracija piva
Šema filtracije i istakanja piva pod pritiskom
Regulator pritiska (drukregler)
Aparat za rezanje piva
Filtar-presa za pivo
Priprema filtra
Filtracija piva
Pranje i sterilizacija filtracione mase
Dobijanje filtracionih briketa
Diatomejski filtar
Pločasti, ili slojni filtri
Izbistravanje piva centrifugisanjem
Teoretske osnove centrifugisanja piva
Separator za izbistravanje piva
Uporedna ocena pojedinih metoda izbistravanja piva
Punjenje piva u burad
Izobarometrisko istakanje
Princip izobarometriskog istakanja (
Izobarometriski aparat za punjenje piva
Burad za pivo i briga o njima
Drvena burad za pivo
Metalna burad
Pranje buradi
Ispitivanje hermetičnosti transportne buradi
Smoljenje
Nabijanje obručeva
Raspored prostorija za punjenje piva u burad
Punjenje piva u boce i u limenke
Pranje i sterilizacija boca
Pivske boce
Postupci pranja boca i sredstva za pranje
Mašine za pranje boca
Sterilizacija boca
Punjenje piva u boce
Punjači izobarometriskih mašina za punjenje piva u boce
Tipovi mašina za punjenje piva u boce
Redosled radova radova na uređaju za istakanje piva
Rezervoar za prihvat filtriranog piva
Zatvaranje, etiketiranje i pakovanje boca sa pivom u sanduke
Čepovi, koji se upotrebljavaju za zatvaranje boca
Mašine za zatvaranje boca
Etiketirka
Automatsko stavljanje boca u sanduke
Raspored u prostoriji za punjenje piva u boce
Punjenje piva u limenke
Limenke za pivo
Punjenje piva u limenke i oprema linija za punjenje
Karbonizacija piva
Metode karbonizacije
Karbonizatori
Pasterizacija piva
Pasterizacija kao sredstvo za povećanje trajnosti piva
Promene osobina piva u toku pasterizacije
Sredstva i postupci za sprečavanje zamućenja pasterizovanog piva
Uticaj zapremine vazduha iznad piva na unutrašnji pritisak u boci
Metoda kontinualne pasterizacije piva
Aparati za pasterizaciju piva u bocama
Vruće punjenje piva
O mogućnosti primene ultraljubičastih zraka za sterilizaciju piva
Pasterizacija piva u metalnoj buradi
Literatura uz glavu XIX

Glava XX. Posebni, novi i kontinualni postupci fermentacije sladovine

Ubrzano dobijanje piva po postupku Nathan-a
Ubrzani postupak proizvodnje žigulevskog piva Svesaveznog naučno-istraživačkog instituta industrije piva, bezalkoholnih pića i vina
Teoretske postavke
Praksa ubrzanog dobijanja žigulevskog piva
Vođenje glavnog vrenja sa naknadnim vrenjem piva u jednom aparatu na sloju kvasca
Kontinualna fermentacija sladovine
Suština metoda kontinualne fermentacije i njihova primena u industriji vrenja
Proučavanja na području primene kontinualne fermentacije u pivarstvu
Prednosti kontinualnih postupaka
Gornje vrenje
Vođenje gornjeg vrenja
Čuvanje matičnog kvasca
Naknadno vrenje i odležavanje
Literatura uz glavu XX.

Glava XXI. Sorte, hemijski sastav i osobine piva

Sorte piva i specifičnosti tehnologije tipičnih sorti piva
Domaće sorte piva
Neke inostrane sorte piva
Hemijski sastav i hranljiva vrednost piva
Hemijski sastav
Hranljiva vrednost piva
Osobine piva
Ukus piva
Osećaj ukusa i pobuđivači ukusa
Pobuđivači slanog ukusa
Pobuđivači kiselog ukusa
Pobuđivači slatkog ukusa
Pobuđivači gorkog ukusa
Ukus i aroma piva
Nedostaci ukusa
Promene ukusa piva posle otakanja
Boja i prozračnost
Penivost i stabilnost pene
Standard i bodovanje piva
Standard za pivo
Standard
Degustacija piva
Degustacija kao metoda ocene piva
Uslovi za izvođenje degustacije
Bodovanje piva
Nedostaci i bolesti piva
Biološka zamućenja
Zamućenja od kvasca
Bakterijsko zamućenje
Koloidna zamućenja
Čisto belančevinasta mutnoća
Hladno zamućenje
Oksidaciono zamućenje
Zamućenja od jedinjenja metala sa belančevinama
Hemijska zamućenja
Određivanje vrste zamućenja
Metode i sredstva za dobijanje stabilnog piva
Karakteristike tehnologije najstabilnijeg piva
Metode i sredstva koje se primenjuju za povećanje stabilnosti piva
Literatura uz glavu XXI.

Deo šesti — ISKORIŠĆAVANJE OTPADAKA I DEZINFEKCIJA POGONA

Glava XXII. Otpaci u proizvodnji slada piva

Otpaci kod proizvodnje slada
Otpaci zrna
Sladne klice
Dobijanje stabilizatora za pivo iz sladnih klica
Otpaci kod varenja i fermentacije piva
Pivski trop i njegovo iskorišćavanje
Hmeljni trop
Belančevinasti talog
Pivski kvasac i njegovo iskorišćavanje
Talog iz ležnih tankova
Iskorišćavanje ugljen-dioksida koji se razvija u toku fermentacije
Literatura uz glavu XXII.

Glava XXIII. Infekcija i dezinfekcija pogona

Infekcija u pogonu
Spoljni uzročnici infekcije u pogonu
Uzročnici infekcije u procesu proizvodnje
Sredstva i postupci dezinfekcije opreme i prostorija u pivari
Sredstva za unutrašnju dezinfekciju opreme
Sredstva za spoljnu dezinfekciju opreme i dezinfekciju prostorija
Uticaj dezinfekcionih sredstava na materijale i unutrašnje premaze opreme
Dezinfekcija opreme
Literatura uz glavu XXIII.
Zaključak

Literatura

Stručna literatura iz oblasti tehnologije piva u našoj zemlji dosta je skromna iako ova grupacija ima dugu tradiciju. Prve pivare su osnovane početkom XVIII-og vijeka (Pančevo i Apatin). U oblasti izdavanja stručne literature i obrazovanja kadrova sve do oslobođenja zemlje vrlo je malo učinjeno. Proizvodnja piva Ijubomorno je čuvana kao „tajna“, a rijetki pivarski stručnjaci sticali su obrazovanje u inostranstvu. Tako je bilo sve do oslobođenja.

Knjiga u PERFEKTNOM stanju

1w

Knjige ISPORUCUJEM (Licno preuzimanje) SVAKI DAN⭐️

KUPCIMA kojim je pored naslova knjige bitan KVALITET knjige na PRAVOM SU MESTU.utrendu


LICNO PREUZIMANJE NA ADRESI U Beogradu (adresa sa Kupinda,)
SVAKI DAN od 10 h - 20 h, ✔️


Placanje/Slanje predmeta

POSLE uplate kupca na tekuci racun u Banci Intesa.⭐️

-----------------------------------------------------------------

Knjige šaljem DRŽAVNOM POŠTOM, preporučena tiskovina i POST Expres.

POUZECE: Placanje pouzecem (PostExpress) moguce uz dogovor, PRE KUPOVINE, za sve knjige.
-----------------------
Kontakt:Viber⭐️
Uplata; Pay Pal-om⭐️
Slanje:Državna POŠTA✔️
⭐️--------Ceo SVET✔️
Knjige šaljem u sve zemlje Evrope, u SAD, Kanadu, Južnu Ameriku, Japan, Australiju, Kinu, Rusiju .. !!!!!!!!!!
... Knjige se šalju preko pošte Srbije uz dostavu kupcu broja poštanske pošiljke, tako da kupac može sam da prati kretanje pošilje preko sajta Pošte Srbije, sutradan po slanju pošiljke!!!
-----------------------


Sve slike su VISOKE REZOLUCIJE,slikane iz neposredne blizine, možete ih lepo UVECATI i videti sve što Vas interesuje.

Na taj nacin Vam je omoguceno da se uverite dodatno u KVALITET KNJIGA.⭐️

KNJIGE se SLIKAJU VERODOSTOJNO,da bih KUPAC video šta kupuje.
Knjige šaljem isključivo DRŽAVNOM Poštom,a ukoliko dođe do oštećenja u transoportu,Pošta je nadležna za transport.
Oštećenja prilikom transporta ,ne PODLEŽU REKLAMACIJI.

***ISPORUKA U INOSTRANSTVO***

UPLATA preko Pay Pal-a ✔️✔️✔️

KNJIGE ŠALJEM U INOSTRANSTVO!

Okruženje, EVROPA, ceo svet.

INTERNACIONALNA DOSTAVA

Zbog sigurnosti pošiljke i brzine transporta, internacionalne porudžbine šaljemo isključivo preporučenom avionskom poštom.

Preporučena pošiljka sadrži broj pošiljke pomoću kojeg se može pratiti paket (track and trace). Takođe služi i kao dokaz o slanju paketa .
Kontakt može preko VIBERA ,zainteresovanim KUPCIMA prosledim broj.
Uplata preko Pay PAL-a, WESTERN UNIONA,
ili na racun Intesa Banca.

U svakoj varijanti isporuke KUPAC ce se ispoštovati.


Iz tehnickih razloga nisam u mogucnosti da šaljem knjige na teritoriju Kosova bez dogovora pre izvršene kupovine, pa Vas molim da me kontaktirate da se dogovorimo.

*******
WE ARE SHIPPING ALL BOOKS INTERNATIONALLY AND RECEIVING PAYMENTS BY PAYPAL OR WESTERN UNION TRANSFERS


Moje ostale knjige možete videti na: https://www.kupindo.com/Clan/utrendu/SpisakPredmeta
Knjige;Žanrovi


Akcioni
Antologije i monografije
Arhitektura i dizajn
Autobiografije i biografije
Avanturisticki
Biznis i ekonomija
Domaci pisci
Drama
Edukativni
Ekologija
Enciklopedije
Epska fantastika
Erotski
Esejistika
Ezoterija
Fantastika
Film
Filozofija
Horor
Hrana i pice
Istorija
Istorijski
Klasicna književnost
Knjige za decu
Komedije
Komicna fantastika
Kompjuteri i internet
Ljubavni
Marketing i menadžment
Muzika
Nagradene knjige
Naucna fantastika
Poezija
Politika
Popularna nauka
Popularna psihologija
Potpisane knjige
Pravo
Price
Psihologija
Putopisi
Religija i mitologija
Recnici
Slikovnice
Sociologija
Stripovi i graficke novele
Teologija
Tinejdž
Trileri
Udžbenici i prirucnici
Umetnost
Vodici i mape
Za poklon
Zdravlje, sport i lepota
---------------------
За купце из Београда,
могуће је преузимање књиге
/и с т о г а/ дана, по договору !!!!!!!!!!!!!!!
------------------------

Kasete,CD-ove ne šaljem u inostranstvo
¦P¦O¦G¦L¦E¦D¦A¦J¦T¦E¦¦¦S¦V¦E¦¦¦¦M¦O¦J¦E¦¦¦O¦G¦L¦A¦S¦E¦¦ ✔️

Predmet: 48272945

LimundoGrad d.o.o. koristi kolačiće koji su potrebni za pružanje usluga u svrhu statistike, sigurnosti, kao i utvrđivanja interesovanja korisnika i može ih deliti sa trećim licima u svrhu analize i marketinga. Više informacija.