BURDA  mart 1972. BURDA mart 1972. 200 din
Burda jun 1972 Burda jun 1972 200 din
BURDA Zadovoljstvo u krojenju i šivenju ,NOLIT BURDA Zadovoljstvo u krojenju i šivenju ,NOLIT 3.000 din
BURDA  - zadovoljstvo u krojenju i šivenju BURDA - zadovoljstvo u krojenju i šivenju 1.800 din
BURDA Zadovoljstvo u krojenju i šivenju BURDA Zadovoljstvo u krojenju i šivenju 3.000 din
Stampana Grafika Stampana Grafika 2.490 din