pregleda

VIKINZI - Arnulf Krauze


Cena:
2.200 din
Želi ovaj predmet: 2
Stanje: Polovan bez oštećenja
Garancija: Ne
Isporuka: Pošta
Post Express
Lično preuzimanje
Plaćanje: Tekući račun (pre slanja)
Lično
Grad: Beograd-Palilula,
Beograd-Palilula
Prodavac

Milenapetkovic (216)

100% pozitivnih ocena

Pozitivne: 311

  Pošalji poruku

Svi predmeti člana


Kupindo zaštita

ISBN: Ostalo
Godina izdanja: 2011
Jezik: Srpski
Autor: Strani

Broj strana: 384
Laguna, Beograd, 2011


Dosad najobuhvatnija, istorijski pouzdana knjiga o nekad najmoćnijem narodu svoga vremena izvan granica nekadašnjeg Rimskog carstva!

Nove i uzbudljive činjenice s kojima nas u ovoj knjizi upoznaje Arnulf Krauze, jedan od najvećih poznavalaca čudesnog sveta Vikinga, promeniće naše viđenje ovog naroda.

Sama pomisao na Vikinge izazivala je u srednjem veku strah i užas. S druge strane, vikinška kultura je u velikoj meri idealizovana i romantizovana. Nordijski mitovi o junacima i bogovima, njihove rune i Ede snažno su sve do danas uticale na brojna umetnička i književna dela, pa i na razne ezoterijske i političke ideje.

U svakom slučaju, predstava o divljem narodu sa severa koji se u svojim brzim brodovima iznenada pojavljivao na morima i rekama da bi pljačkao i uništavao, veoma je jednostrana. Vikinzi su, zapravo, bili hrabri istraživači novih predela, spretne zanatlije i dobri trgovci, zemljoradnici, ratnici i političari koji su veoma vešto umeli da iskoriste prilike koje su im se pružale. Jedna od tajni njihovog uspeha bili su brzi brodovi, legendarni drakari. Ta tehnička prednost i spretnost Vikinga napravili su od njih najmoćniju moreplovačku silu svog doba.

Vikinzi su svakako narod koji je ostavio vrlo dubok pečat na taj istorijski period. Stoga je istorija Vikinga u stvari uzbudljiv prikaz ranog srednjeg veka. Može se s pravom reći čak da je ovaj severnjački narod odigrao izuzetno važnu ulogu u političkoj i kulturnoj istoriji Evrope, pa i šire. Njihov uticaj prostirao se od Severne Amerike do Centralne Azije, od Grenlanda do Severne Afrike…
1. Vi kin zi – Na rod u ži ži isto ri je
. Rat ni ci, zla to i mi to vi – Skan di na vi ja pre i za vre me vi kin škog do ba Od gu sa ra i tr go va ca do ko lo ni sta i kra lje va – Vi kin zi na Bri tan skim ostr vi ma
„Na mah sr ca ovog gram zi vog na ro da go re še od že lje za nov cem“ – Vi kin zi op ko lja va ju Evro pu
Od Bal tič kog mo ra do Bos fo ra i Ti gra – Pu te vi Var ja ga
Na ru bu sve ta, gde obi ta va zmi ja Mid gard – Vi kin ške ko lo ni je u se ver nom Atlan ti ku
Pet sto go di na pre Kri sti fo ra Ko lum ba – Vi kin zi u Ame ri ci
Vla da ri i hri šća ni – Skan di nav ski kra lje vi i kraj vi kin ške ere.
Nor ma ni – Fran cu ski po tom ci Vi kin ga.
Pre o bra žaj u ple me ni tog Vi kin ga – Od je ci skan di nav ske kul tu re ra nog sred njeg ve ka
PRILOZI
Vre men ska ta be la
Na tra gu Vi kin ga
Spi sak li te ra tu re
Spi sak ilu stra ci ja i ka ra ta
Re gi star me sta, li ca i poj mo va
O auto ru
Eks kur siVi kin ški brod
Svet vi kin ških bo go va
Rat ni ci i nji ho vo oruž je
Sva ko dnev ni ži vot Vi kin ga
Svet tr go vi ne
Vi kinzi i smrt ne
Island – ostr vo saga i uče njak Sno ri Stur lu son ................192Skal di – je zič ki umet ni ci me đu Vi kin zi ma
Skan di nav sko dru štvo
Vi kin ška že na
Ma gi ja kod Vi kin ga
Vo l u s p a – Pro ro štvo pro ro či ce
Val ha la – raj ratnika
Vi kinška umet nost
Arnulf KrauzeKontaktirajte nas SMS ili VIBER porukama,
na poziv se mozda nećemo javiti zbog posla.
Obavezno proverite da li nam je predmet na stanju pre nego što izvršite uplatu.
Lično preuzimanje u široj zoni Tašmajdana ili opštine Vračar.
Hvala!

Predmet: 63561869
Broj strana: 384
Laguna, Beograd, 2011


Dosad najobuhvatnija, istorijski pouzdana knjiga o nekad najmoćnijem narodu svoga vremena izvan granica nekadašnjeg Rimskog carstva!

Nove i uzbudljive činjenice s kojima nas u ovoj knjizi upoznaje Arnulf Krauze, jedan od najvećih poznavalaca čudesnog sveta Vikinga, promeniće naše viđenje ovog naroda.

Sama pomisao na Vikinge izazivala je u srednjem veku strah i užas. S druge strane, vikinška kultura je u velikoj meri idealizovana i romantizovana. Nordijski mitovi o junacima i bogovima, njihove rune i Ede snažno su sve do danas uticale na brojna umetnička i književna dela, pa i na razne ezoterijske i političke ideje.

U svakom slučaju, predstava o divljem narodu sa severa koji se u svojim brzim brodovima iznenada pojavljivao na morima i rekama da bi pljačkao i uništavao, veoma je jednostrana. Vikinzi su, zapravo, bili hrabri istraživači novih predela, spretne zanatlije i dobri trgovci, zemljoradnici, ratnici i političari koji su veoma vešto umeli da iskoriste prilike koje su im se pružale. Jedna od tajni njihovog uspeha bili su brzi brodovi, legendarni drakari. Ta tehnička prednost i spretnost Vikinga napravili su od njih najmoćniju moreplovačku silu svog doba.

Vikinzi su svakako narod koji je ostavio vrlo dubok pečat na taj istorijski period. Stoga je istorija Vikinga u stvari uzbudljiv prikaz ranog srednjeg veka. Može se s pravom reći čak da je ovaj severnjački narod odigrao izuzetno važnu ulogu u političkoj i kulturnoj istoriji Evrope, pa i šire. Njihov uticaj prostirao se od Severne Amerike do Centralne Azije, od Grenlanda do Severne Afrike…
1. Vi kin zi – Na rod u ži ži isto ri je
. Rat ni ci, zla to i mi to vi – Skan di na vi ja pre i za vre me vi kin škog do ba Od gu sa ra i tr go va ca do ko lo ni sta i kra lje va – Vi kin zi na Bri tan skim ostr vi ma
„Na mah sr ca ovog gram zi vog na ro da go re še od že lje za nov cem“ – Vi kin zi op ko lja va ju Evro pu
Od Bal tič kog mo ra do Bos fo ra i Ti gra – Pu te vi Var ja ga
Na ru bu sve ta, gde obi ta va zmi ja Mid gard – Vi kin ške ko lo ni je u se ver nom Atlan ti ku
Pet sto go di na pre Kri sti fo ra Ko lum ba – Vi kin zi u Ame ri ci
Vla da ri i hri šća ni – Skan di nav ski kra lje vi i kraj vi kin ške ere.
Nor ma ni – Fran cu ski po tom ci Vi kin ga.
Pre o bra žaj u ple me ni tog Vi kin ga – Od je ci skan di nav ske kul tu re ra nog sred njeg ve ka
PRILOZI
Vre men ska ta be la
Na tra gu Vi kin ga
Spi sak li te ra tu re
Spi sak ilu stra ci ja i ka ra ta
Re gi star me sta, li ca i poj mo va
O auto ru
Eks kur siVi kin ški brod
Svet vi kin ških bo go va
Rat ni ci i nji ho vo oruž je
Sva ko dnev ni ži vot Vi kin ga
Svet tr go vi ne
Vi kinzi i smrt ne
Island – ostr vo saga i uče njak Sno ri Stur lu son ................192Skal di – je zič ki umet ni ci me đu Vi kin zi ma
Skan di nav sko dru štvo
Vi kin ška že na
Ma gi ja kod Vi kin ga
Vo l u s p a – Pro ro štvo pro ro či ce
Val ha la – raj ratnika
Vi kinška umet nost
Arnulf Krauze63561869 VIKINZI - Arnulf Krauze

LimundoGrad koristi kolačiće u statističke i marketinške svrhe. Nastavkom korišćenja sajta smatramo da ste pristali na upotrebu kolačića. Više informacija.