pregleda

SolidWorks 2008 Parametarsko modelovanje


Cena:
1.050 din
Želi ovaj predmet: 10
Stanje: Novo
Garancija: Ne
Isporuka: City Express
Lično preuzimanje
Plaćanje: Pouzećem
Lično
Rok isporuke: 1-3 dana
Prodavac Pravno lice

kombib (288)

Pozitivne: 409

Negativne: 2

Moj Dućan Moj Dućan

  Pošalji poruku

Svi predmeti člana


Kupindo zaštita

ISBN: 978-86-7310-428-7
Jezik: Srpski

SolidWorks je 3D mehanički CAD (computer-aided design) program koji se pokreće na Microsoft Windowsu a razvio ga je SolidWorks Corporation - filijala Dassault Systèmes-a, S. A. (Suresnes, France). SolidWorks je predstavljen 1995. kao jeftini konkurent CAD programima kao što je Pro/ENGINEER, SDRC I-DEAS, Unigraphics i CATIA, a trenutno je jedan od najpopularnijih proizvoda na tržištu mehaničkih CAD programa srednje klase. Istorijat

SolidWorks Corporation je 1993. godine osnovao Jon Hirschtick, sa sedištem u Concord-u, Massachusetts, a izdali su svoj prvi proizvod, SolidWorks 95, 1995. godine. Godine 1997. godine, Dassault Systèmes, koji su poznatiji po svom CATIA CAD programu, kupili su kompaniju i trenutno poseduju 100% deonica. Kompanijom je od 2001. godine do jula 2007. godine rukovodio John McEleney, a sada je predsednik kompanije Jeff Ray.

Tržište

Solidworks primarno koriste inženjeri mašinstva i dizajneri. Korisnici ovog programa su kako pojedinci tako i velike kompanije, a on je zastupljen u većini segmenata proizvodnog tržišta, a jedine oblasti u kojima nije zastupljen su svemirska i automobilska industrija (u kojima se prevashodno koristi CATIA i Unigraphics CAD program).

Komercijalna prodaja se obavlja preko indirektnih kanala, koji uključuju prodavce i partnere širom sveta. Direktni konkurentski proizvodi SolidWorks-a su Autodesk Inventor, Solid Edge i Pro/ENGINEER.

SolidWorks je 3D mehanički CAD (computer-aided design) program koji se pokreće na Microsoft Windowsu a razvio ga je SolidWorks Corporation - filijala Dassault Systèmes-a, S. A. (Suresnes, France). SolidWorks je predstavljen 1995. kao jeftini konkurent CAD programima kao što je Pro/ENGINEER, SDRC I-DEAS, Unigraphics i CATIA, a trenutno je jedan od najpopularnijih proizvoda na tržištu mehaničkih CAD programa srednje klase.

Kratak sadržaj

Predgovor
Zahvalnica

Poglavlje 1
Osnovne napomene

Uvodne napomene 1-2
Razvoj geometrijskog modeliranja korišćenjem računara 1-2
Parametarsko modeliranje zasnovano na osnovnim karakteristikama 1-6
Osnove korišćenja programa SolidWorks 1-7
Podešavanje mernih jedinica 1-9
Osnovni elementi radne površine programa SolidWorks 1-11
Korišćenje tastera miša 1-15
[Esc] taster – prekidanje izvršavanja komandi 1-15
Mežno dostupan sistem pomoći 1-16
Napuštanje programa SolidWorks 1-16
Kreiranje direktorijuma koji sadrži CAD datoteke 1-17

Poglavlje 2
Osnove parametarskog modeliranja

Uvod 2-2
Adjuster projekat 2-3

Startovanje programa SolidWorks 2-3
Raspored elemenata na radnoj površini programa SolidWorks 2-4
Podešavanje mernih jedinica 2-5
Keiranje grubih skica 2-6
Korak 1: Keiranje grube skice 2-7
Grafički kursori 2-7
Simboli koji definišu geometrijske relacije 2-9
Korak 2: Primenjivanje/Modifikovanje relacija i dimenzija 2-10
Promena standardnih dimenzija 2-11
Funkcije za pregledanje crteža – Zoom i Pan 2-12
Modifikovanje dimenzija skice 2-13
Korak 3: Kreiranje osnovnog oblika modela 2-14
Izometrijsko pregledanje – Isometric View 2-15
Rotiranje trodimenzionalnog oblika – Rotate View 2-15
Rotiranje i pregledanje sa različitih strana– Korišćenje tastera sa strelicama 2-17
Pregledanje – Pomoćni tasteri 2-18
Alati za pregledanje – Heads-up View paleta sa alatkama 2-20
Orijentisanje pogleda 2-21
Stil za prikazivanje 2-22
Ortografska projekcija i perspektiva 2-22
Podešavanje karakteristika Heads-up View palee sa alatkama 2-22
Ravan crteža 2-23
Korak 4-1: Dodavanje Extruded Boss funkcionalnosti 2-25
Korak 4-2: Dodavanje Extruded Cut funkcionalnosti 2-28
Snimanje gotovog modela 2-30
Pitanja 2-31
Vežbe 2-32

Poglavlje 3
Koncepti konstruktivne geometrije

Uvod 3-2
Binarno stablo 3-3
Locator projekat 3-4
Strategija modeliranja – CSG binarno stablo 3-5
Startovanje programa SolidWorks 3-6
Podešavanje GRID i SNAP intervala 3-7
Definisanje osnovnog oblika 3-8
Modifikovanje dimenzija skice 3-10
Izmena dimenzija 3-10
Kompletiranje osnovnog geometrijskog oblika 3-11
Kreiranje novog geometrijskog oblika 3-12
Kreiranje kružnog isečka 3-15
Kreiranje šupljine korišćenjem Hole šablona 3-18
Kreiranje pravougaonog isečka 3-21
Pitanja 3-24
Vežbe 3-25

Poglavlje 4
Projektno stablo sa karakteristikama

Uvod 4-2
Startovanje programa SolidWorks 4-3
Kreiranje korisnički definisanog šablona 4-4
Saddle Bracket projekat 4-8
Strategija modeliranja 4-9
SolidWorks FeatureManager projektno stablo 4-10
Kreiranje osnove 4-10
Dodavanje dodatnog geometrijskog oblika 4-13
Kreiranje dvodimenzionalnog crteža 4-14
Preimenovanje karakteristika delova 4-16
Podešavanje širine 4-17
Dodavanje šupljine 4-18
Dodavanje isečka pravougaonog oblika 4-20
Modifikovanje dela zasnovano na prethodno izvršenim operacijama 4-21
Izmena projekta 4-22
Pitanja 4-25
Vežbe 4-26

Poglavlje 5
Osnovne napomene o geometrijskim relacijama

Dimenzije i relacije 5-2
Kreiranje jednostavnog projekta trougaone plo?e 5-2
Potpuno definisana geometrija 5-3
Startovanje programa SolidWorks 5-3
Prikazivanje postojećih relacija 5-4
Primena geometrijskih ogranićenja vezanih za relacije i dimenzije 5-5
Unapred definisane i relane dimenzije 5-10
Uklanjanje postojećih relacija 5-11
Primena Fully Define Sketch alata 5-12
Dodavanje geometrijskih oblika 5-13
Podešavanje relacija 5-16
Parametarske relacije 5-17
Dimenzione vrednosti i dimenzione promenljive 5-19
Parametarski izrazi 5-20
Pregledanje definisanih izraza 5-21
Dodavanje povezanih dimenzija 5-23
Snimanje modela u datoteku 5-27
Pitanja 5-28
Vežbe 5-29

Poglavlje 6
Alati za kreiranje geometrijskih oblika

Uvod 6-2
Gasket projekat 6-2
Strategija modeliranja 6-3
Startovanje programa SolidWorks 6-4
Krieranje dvodimenzionalne skice 6-5
Ažuriranje skice prevlačenjem entiteta 6-7
Dodavanje relacija 6-9
Korišćenje komandi Trim i Extend 6-10
Dodavanje dimenzija korišćenjem Fully Define Sketch alata 6-13
Potpuno definisani geometrijski oblik 6-15
Krieraje isečaka i kompletiranje crteža 6-16
Crtanje profila 6-17
Redefinisanje skice i profila 6-18
Kreiranje složenih isečaka 6-21
Pitanja 6-25
Vežbe 6-26

Poglavlje 7
Parent/Child odnosi i BORN tehnika

Uvod 7-2
BORN tehnika 7-2
U-Bracket projekat 7-3
Startovanje programa SolidWorks 7-3
Primena BORN tehnike 7-4
Kreiranje dvodimenzionalne skice osnovnog oblika 7-5
Kreiranje prvog ulegnuća 7-11
Primena Parent/Child relacije 7-11
Kreiranje drugog geometrijskog oblika 7-12
Kreiranje prvog isečka 7-15
Kreiranje drugog isečka 7-16
Provera definisanih Parent/Child relacija 7-18
Izmena Parent dimenzija 7-19
Modifikovanje projekta 7-20
Uklanjanje delova crteža 7-21
Drugačiji pristup za postizanje CENTER_DRILL efekta 7-22
Uklanjanje Rect_Cut efekta 7-23
Kreiranje kružnog isečka 7-24
Fleksibilni projektni pristup 7-26
Snimanje modela u datoteku 7-27
Pitanja 7-28
Vežbe 7-29

Poglavlje 8
Delovi crteža i asocijativna funkcionalnost

Crtanje na osnovu delova i asocijativna funkcionalnost 8-2
Startovanje programa SolidWorks 8-3
Režim crtanja 8-3
Podešavanje svojstava dokumenta 8-6
Podešavanje svojstava radnog lista korišćenjem unapred definisanih formata radnog lista 8-7
Otvaranje Drawing palete sa alatkama 8-7
Kreiranje tri standardna pogleda 8-8
Izmena pozicije sa koje se posmatra objekat 8-8
Dodavanje novog radnog lista 8-9
Definisanje osnovnog pogleda 8-10
Dodavanje izometrijskog pogleda korišćenjem View palete 8-12
Podešavanje View skale 8-13
Prikazivanje dimenzija oblika 8-14
Podešavanje pozicije na kojoj se prikazuju dimenzije, prikazivanje i uklanjanje dimenzija 8-15
Dodavanje dodatnih dimenzija – referentne dimenzije 8-17
Prikazivanje tangentne ivice 8-19
Dodavanje centralnih markera, centralnih linija, i skiciranje objekata 8-19
Ažuriranje radnog lista i ažuriranje formata radnog lista 8-23
Kompletiranje crteža 8-23
Linkovi svojstava 8-25
Asocijativna funkcionalnost – Izmena dimenzija objekata 8-30
Snimanje datoteke koja sadrži crtež 8-33
Snimanje šablona za crtanje 8-33
Pitanja 8-35
Vežbe 8-36

Poglavlje 9
Referentna geometrija i dodatni pogledi

Referentna geometrija 9-2
Dodatni pogledi u dvodimenzionalnim crtežima 9-2
Rod-Guide projekat 9-2
Strategija za modeliranje 9-3
Startovanje programa SolidWorks 9-4
Primena BORN tehnike 9-4
Kreiranje osnovnog oblika 9-5
Kreiranje referentne ravni pod uglom 9-7
Kreiranje dvodimenzionalne skice na referentnoj ravni 9-10
Primena Convert Entities Opcije 9-10
Kompletiranje geometrijske figure 9-14
Kreiranje nagiba referentne ravni 9-15
Kreiranje dodatnog isečka korišćenjem referentne ravni 9-16
Kreiranje novog dvodimenzionalnog crteža i dodavanje osnovnog pogleda 9-18
Definisanje novog pogleda 9-19
Prikazivanje dimenzija elemenata 9-21
Podešavanje skale pogleda 9-22
Podešavanje pozicije na kojoj se prikazuju dimenzije, prikazivanje i uklanjanje dimenzija 9-23
Prikazivanje tangentne ivice 9-25
Dodavanje centralnih oznaka i centralnih linija 9-26
Upravljanje skalama pogleda i radnog lista 9-28
Kompletiranje crteža 9-29
Ažuriranje izometrijskog pogleda 9-31
Pitanja 9-32
Vežbe 9-33

Poglavlje 10
Primena simetrije u projektima

Uvod 10-2
Obrnuti projekat: PULLEY 10-2
Strategija modeliranja – obrnuto projektovanje 10-3
Startovanje programa SolidWorks 10-4
Kreiranje dvodimenzionalne skice objekta 10-4
Primena obrnutog projektovanja 10-8
Preslikavanje objekata u ogledalu 10-9
Kreiranje dodatnog isečka korišćenjem konstrukcione geometrije 10-10
Cirkularni šablon 10-15
Režim crtanja – Definisanje nove granične linije i naslovnog bloka 10-17
Kreiranje novog šablona za crtanje 10-20
Definisanje pogleda 10-21
Očitavanje dimenzija – Komanda Model Items 10-24
Snimanje datoteke koja sadrži crtež 10-25
Asocijativna funkcionalnost – Izazov prilikom projektovanja 10-26
Dodavanje centralnih linija u šablon 10-28
Kompletiranje crteža 10-29
Pitanja 10-32
Vežbe 10-33

Poglavlje 11
Napredni alati za trodimenzionalno projektovanje

Uvod 11-2
Primenjivanje tankih ivica: Dryer Housing 11-2
Strategija modeliranja 11-3
Startovanje programa SolidWorks 11-4
Kreiranje dvodimenzionalne skice objekta 11-4
Kreiranje oblika objekta 11-7
Postavljanje referentnih ravni 11-8
Kreiranje dvodimenzionalnih skica na

Molimo vas da izaberete jedan od načina plaćanja:

1. Uplata unapred, pre slanja knjige. Knjigu šaljemo poštom kao preporučenu TISKOVINU. Troškovi slanja iznose 110 dinara.
2. Plaćanje poštaru prilikom prijema paketa. Troškovi slanja iznose oko 200 dinara. Paket šaljemo City Expressom i Post Expressom.
3. Lično preuzimanje u našoj knjižari.

Predmet: 13626721

LimundoGrad d.o.o. koristi kolačiće koji su potrebni za pružanje usluga u svrhu statistike, sigurnosti, kao i utvrđivanja interesovanja korisnika i može ih deliti sa trećim licima u svrhu analize i marketinga. Više informacija.