pregleda

PRILOG ANTROPOLOGIJI SAVREMENIH SVETOVA, MARK OŽE


Cena:
500 din
Stanje: Nekorišćen
Garancija: Ne
Isporuka: Pošta
Lično preuzimanje
Plaćanje: Pouzećem
Lično
Grad: Novi Sad,
Novi Sad
Prodavac

Godina izdanja: 2005
ISBN: 86-7562-039-X
Jezik: Srpski
Autor: Strani

o autoru:

Francuski antropolog Mark Ože (Marc Augé) bio je od 1985. do 1995. godine predsednik Visoke škole za društvene nauke u Parizu (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales). Radi terenskih istraživanja više puta je boravio u Africi, posebno u Obali Slonovače i Togou, i u Južnoj Americi. Posle 1980. godine najviše se bavi antropološkim proučavanjem savremenog društva i to u svom neposrednom okruženju, u Francuskoj i u Parizu.

Objavio je, izmedju ostali, i sledeće knjige: Sile života, sile smrti. Uvod u antropologiju represije (Pouvoirs de vie, pouvoirs de mort. Introduction à une anthropologie de la répression, 1977), Simbol, funkcija, istorija: pitanja antropologije (Symbole, fonction, histoire : les interrogations de l`anthropologie, 1979), Duh paganstva (Génie du Paganisme, 1982), Etnolog u metrou (Un ethnologue dans le métro, 1986), Posedi i dvorci (Domaines et Châteaux, 1989), Nemesta. Uvod u antropologiju nadmoderne (Non-Lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, 1992), Smisao Drugih. Aktuelnost antropologije (Le Sens des Autres. Actualité de l`anthropologie, 1994), Za antropologiju modernih svetova (Pour une anthropologie des mondes contemporains, 1994), Nemogućno putovanje. Turizam i njegove slike (L`impossible Voyage. Le tourisme et ses images, 1997), Rat snova. Vežbe iz etnofantastike (La guerre des rêves. Exercices d`ethno-fiction, 1997), Oblici zaborava (Les Formes de l`oubli, 1998).

o knjizi:

Pri­log an­tro­po­lo­gi­ji sa­vre­me­nih sve­to­va (Marc Augé, Po­ur une anthro­po­lo­gie des mon­des con­tem­po­ra­ins, 1994), sa­dr­ži sle­de­ća po­gla­vlja: I. Isto­rij­ski pro­stor an­tro­po­lo­gi­je i an­tro­po­loš­ko vre­me isto­ri­je, II. Kon­sen­zus i post­mo­der­nost: is­ku­še­nje sa­vre­me­no­sti, III. Put ka sa­vre­me­no­sti, IV. Dva ob­re­da i nji­ho­vi mi­to­vi: po­li­ti­ka kao ri­tual i V. No­vi sve­to­vi. U za­ključ­ku autor ka­že: “Že­le­li smo da ovom knji­gom po­ka­že­mo ka­ko je u da­naš­njem sve­tu, isto­vre­me­no je­din­stve­nom ali i ra­zno­li­kom, an­tro­po­lo­gi­ja ne sa­mo mo­guć­na ne­go i nu­žna”. U Bi­bli­o­te­ci XX vek ob­ja­vlje­ne su, po­red ove, još dve knji­ge Mar­ka Ožea, ta­ko­đe u pre­vo­du Ane A. Jo­va­no­vić: Var­lji­vi kraj sto­le­ća, 2003 (Fic­ti­ons fin de siè­cle, 2000) i Ne­me­sta. Uvod u an­tro­po­lo­gi­ju nad­mo­der­ne, 2005 (Non-Li­e­ux. In­tro­duc­tion à une anthro­po­lo­gie de la sur­mo­der­nité, 1992).

Izdanje: Biblioteka XX vek, Knjižara Krug, 2005, Beograd
Prevela s francuskog Ana A. Jovanović
Format: 17 cm
Obim: 186 strana
Povez: mek
Pismo: latinica

Posta - placanje pouzecem, licno - licno preuzimanje

Predmet: 40232047

LimundoGrad d.o.o. koristi kolačiće koji su potrebni za pružanje usluga u svrhu statistike, sigurnosti, kao i utvrđivanja interesovanja korisnika i može ih deliti sa trećim licima u svrhu analize i marketinga. Više informacija.